Trīs daudzdzīvokļu ēku atjaunošana – Krāsotāju iela 13, Rīga