Dzīvojamās ēkas būvniecība- Rinķa iela 20, Ventspils