Raiņa muzeja „Jasmuiža” ēkas pamatu atjaunošana – Aizkalne, Aizkalnes pagasts