Kūts ēkas 1.kārtas pārbūve – “Cerība”, Ventspils novads