Vadītāji

Edijs Veinbergs

Valdes priekšsēdētājs

+371 26568529


Ēriks Lebedoks

Valdes loceklis

+371 26423563


Projektu nodaļa

Jānis Mednis

Projektu vadītājs

+371 29401202


Andis Pētersons

Projektu vadītājs

+371 25646699


Vitauts Bošs

Projektu vadītāja asistents

+371 29266654


Aleksander Tanis

Projektu vadītājs

+371 28339913


Romāns Smirnovs

Projektu vadītājs

+371 27064192


Sandis Akmens

Projektu vadītājs

+371 29538988


Ivo Spalviņš

Projektu vadītājs

+371 29533992


Māris Martuzāns

Projektu vadītājs

+371 26777949


Būvniecības nodaļa

Sergejs Aļošins

Būvdarbu vadītājs

+371 29239110


Ģirts Pavlovs

Buvinženieris

+371 26326762


Dāvis Krievāns

Būvdarbu vadītāja palīgs

+371 28795376


Lietvedība

Zane Spirģe

Lietvede

+371 26323733


Līga Osīte

Lietvede

+371 26389769


Grāmatvedība

Ilze Meiere

Grāmatvede

+371 20003181


Inita Sīpola

Grāmatvede

+371 29909449Sagādes un iepirkumu nodaļa

Kristaps Bērziņš

Iepirkumu speciālists

+371 20033935


Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa

Sandris Jankevičus

Datorsistēmu un datortīklu administrators

+371 27405136