Vadītāji

Edijs Veinbergs

Valdes priekšsēdētājs

+371 26568529


Atbildīgais būvdarbu vadītājs
 

Ēriks Lebedoks

Valdes loceklis

+371 26423563


Finanšu direktors

Projektu nodaļa

Jānis Mednis

+371 29401202


Projektu vadītājs
 

Andis Pētersons

+371 25646699


Projektu vadītājs

Vitauts Bošs

+371 29266654


Projektu vadītāja asistents
 

Aleksander Tanis

+371 28339913


Projektu vadītājs

Romāns Smirnovs

+371 27064192


Projektu vadītājs
 

Sandis Vorobjovs

+371 29538988


Projektu vadītājs

Ivo Spalviņš

+371 29533992


Projektu vadītājs
 

Būvniecības nodaļa

Sergejs Aļošins

+371 29239110


Būvdarbu vadītājs
 

Toms Ozols

+371 28373188


Būvdarbu vadītājs

Jānis Topāns

+371 26491964


Būvdarbu vadītāja palīgs
 

Sergejs Bazarovs

+371 26335708


Būvdarbu vadītājs

Sergejs Osahackis

+371 29985676


Elektriķis
 

Lietvedība

Zane Spirģe

+371 26323733


Lietvede
 

Līga Osīte

+371 26389769


Lietvede

Grāmatvedība

Elita Trautmane

+371 29263607


Grāmatvede
 

Inita Sīpola

+371 29909449


Grāmatvede

Ilze Meiere

+371 20003181


Grāmatvede

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa

Sandris Jankevčus

+371 27405136


Datorsistēmu un datortīklu administrators