Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija – Miera iela 23, Rīga