Dzīvojamās ēkas fasādes rekonstrukcija – Miera iela 23, Rīga