September 28, 2021
Divu ģimeņu dzīvojamās ēkas būvniecība – Viļņu ielā 14, Pāvilosta
Construction of a two-family residential building – Vilnu Street 14, Pavilosta
September 8, 2021
Kūts ēkas 1.kārtas pārbūve - "Cerība", Ventspils novads
Reconstruction of the 1st stage of the barn building – “Cerība”, Ventspils region
A construction contract has been concluded with the farm "Cerība", for the reconstruction of the 1st stage of the barn building in "Cerība", Ventspils region.
November 10, 2020
Construction of a fish farm building – “Jaunmieži”, Saldus region
We have concluded a construction contract with SIA “STUDIJA 54” for the construction of a fish farm building - “Jaunmiežos”, Saldus region. The contract provides for the design and construction of a fish farming workshop with a water recirculation system. The total area of ​​the aquaculture workshop with administrative premises will exceed 1500 m2. The construction works are planned to be completed in the autumn of 2021.
October 27, 2020
Reconstruction of building complex and courtyard – Vecpilsētas Street 8
June 4, 2020
Daudzdzīvokļu ēkas mansarda stāva izbūve - Dzirnavu iela 63, Rīga
Construction of the attic floor of an apartment building – Dzirnavu Street 63, Riga
Construction of the attic floor of an apartment house - 63 Dzirnavu Street, Riga. Customer: SIA “Fifty Fifty”