Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija – Inčukalna iela 2, Rīga