Daudzdzīvokļu ēkas fasādes rekonstrukcija – Brīvības iela 100, Rīga