Daudzdzīvokļu ēkas rekonstrukcija – Brīvības iela 100, Rīga