Daudzdzīvokļu ēkas rekonstrukcija – Elizabetes iela 89, Rīga