Anzāģe noslēdz sadarbības līgumu ar “Herma Train Components GmbH”