Anzāģe noslēdz sadarbības līgumu ar “S-Technik GmbH”